החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום