החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז: מג 1/2022