החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מי/5/2021