פרוטוקול ועדת התקשרויות - החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב