קול קורא 304/21 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה - מחליפה למדריכה שעתידה לצאת לחל"ד