אישורים שונים של הרבנות המקומית

תיאור

ניתן לקבל אישורים שונים מהמחלקה לשירותי דת:

אישור שאינו כהן

אישור יהדות

אישור על מצב משפחתי(גירושין, אלמנות )

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

141.00

ניתן לקבל אישורים שונים מהמחלקה לשירותי דת:

אישור שאינו כהן

אישור יהדות

אישור על מצב משפחתי(גירושין, אלמנות )

 

מידע נוסף

לאחר תשלום יש לשלוח את הקבלה לכתובת הדוא”ל [email protected], בצרוף צילום ת.ז + ספח.

ייתכן וידרשו מסמכים נוספים בהמשך התהליך.

 

החנות המקוונת שלנו