חוות דעת מקדמית

תיאור

חוות דעת מקדמית לבקשת בעל עסק עבור מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישותיהן של העירייה ונותני אישור בהתאם לצו רישוי עסקים מהעסק המבוקש. 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

359.00

חוות דעת מקדמית לבקשת בעל עסק עבור מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישותיהן של העירייה ונותני אישור בהתאם לצו רישוי עסקים מהעסק המבוקש. 

מידע נוסף

על פי חוק רישוי עסקים באפשרותך לקבל בכתב מידע מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש.

לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש  טופס בקשה לחוות דעת מקדמית ותוכניות עסק באגף רישוי עסקים, או לגורם הרישוי שממנו מבוקש המידע
(לדוגמה, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).

הבקשה למידע מקדמי כרוכה בתשלום אגרה, בעת הגשת הבקשה.

יש להעביר העתק קבלה למחלקת רישוי עסקים לכתובת הדוא”ל: [email protected]נפתח בחלון חדש.

נא לציין את שם העסק בכותרת הדוא”ל.

ניתן למסור את הקבלה גם באופן ידני במחלקת רישוי עסקים בכתובת גפן 74, בימים ב’ ו- ד’ בין השעות 8:30 – 12:30.

יש לצרף לבקשה תוכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק.

החנות המקוונת שלנו