אגרת טיפול חורג בבקשת חופש המידע

תיאור

תשלום עבור כל שעת עבודה נוספת החל מהשעה הרביעית, לטיפול בבקשת חופש המידע. יש לבחור את כמות השעות בהתאם להנחיות שהתקבלו מהממונה על חופש המידע.

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

33.00

תשלום עבור כל שעת עבודה נוספת החל מהשעה הרביעית, לטיפול בבקשת חופש המידע. יש לבחור את כמות השעות בהתאם להנחיות שהתקבלו מהממונה על חופש המידע.

פרטי מבקש המידע

  • שם מלא *

  • ת.ז *

סה"כ מוצרים/כרטיסים

סה"כ תוספות

הסכום הכולל

מידע נוסף

תשלום על כל שעת עבודה לאיתור מידע, מיונו, טיפולו ובחינת אפשרות מסירתו החל בשעה הרביעית.
תשלום נוסף זה יבוצע על ידי מגיש הבקשה, רק במקרה שבו הטיפול בבקשת חופש המידע מצריך מאמץ מיוחד בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש.
במקרה זה תבוצע הנחיה מפורשת של הממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה ובהתאם לכמות השעות שהוגדרו על ידה.

לאחר ביצוע תשלום האגרה, יש לשלוח לממונה על חופש המידע בעיריית חריש את הקבלה ואת הבקשה לכתובת הדוא”ל  [email protected] ולקבל אישור מסירה.

 

החנות המקוונת שלנו