מכרז פומבי מס' 21/106 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר חטיבת ביניים