מכרז פנימי/ פומבי מס' 13/20 לתפקיד מזכיר בלשכת ראש הרשות