מכרז מס' 31/18 - לשיפוץ ושדרוג מבנה בית כנסת יביל במגרש 300 תב"ע 307-0311456

מועד סיום הגשה: 19.7.18 בשעה 15:00

סיור קבלנים: 15.7.18 בשעה 11:30 – התכנסות בחדר ישיבות מועצה.