קול קורא מס' 314/22 לעיצוב ובניית תכנית התערבויות עיצוביות- אומנותיות במרחב הציבורי - במסגרת תכנית "עיר כמרחב למידה" בחריש