פרוטוקולי ישיבות מליאה

פרוטוקול מספר: 

1/23 שלא מן המניין

Showing שלא מן המניין 1-12 of 30