בקשה להגשת הצעות בנושא תכנית אסטרטגית לשטחי תעסוקה בעיריית חריש