הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית