מכרז פומבי למתן שירותי הדרכות חינוכיות במעונות יום בעיר חריש