מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חריש