קול קורא מס' 303/2024 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים בעיריית חריש

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות: המועד האחרון להגשת הצעות יהיה עד ליום 9.5.24, עד השעה 13:00