קול קורא מס' 318/22 להפעלות, חוגים וסדנאות לאזרחים ותיקים בחריש