מכרז פומבי דו שלבי 104/2022 לקמפיין פרסומי ולרכישת שירותי פרסום ומדיה