מכרז 11/2020 לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות ,קירות תמך, תשתיות רטובות וניקוז