מכרז פומבי מס'11/23לתפקיד: רכז/רכזת תוכנית חינוכית-טיפולית