מכרז פומבי מס' 112/2021 לאחזקה שוטפת והקמת מערך עירובין ברחבי המועצה המקומית חריש