מכרז פומבי מס' 115/2022 למתן שירותי ניהול מרכז היזמות והעסקים "החממה" בחריש