מכרז פומבי 117/2021 לאספקת חומרי בניין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד