מס' מכרז 133/2018 לתפקיד מדריך ראש צוות ומרכז תחום תכנון, מידע והערכה