מכרז פנימי/פומבי 15/2017 לתפקיד רכז תרבות ואירועים