קול קורא מס' 19/18 להפעלת קייטנות וצהרוני קיץ לגני ילדים ובתי ספר במועצה המקומית חריש