קול קורא 200/2021 להפעלת חוגי /סדנאות/קורסים בתחומי הספורט והפנאי במועצה המקומית חריש