מכרז 201/2020 למתן שירותי ריכוז קהילה ותפעול ה"אב" בחריש (מתחם עבודה משותף)

דחיית מועד: המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 27.8.2020 בשעה 14:00

מסמך הבהרות מס’ 1 >>

דחיית מועד נוספת:
לאור משבר הקורונה והסגר בחגי תשרי, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 11.11.2020 בשעה 12:00

הארכת מועד – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 25.11.2020 בשעה 12:00