מכרז פומבי מס' 205/22 לתפקיד עו"ס נוער צעירים וצעירות