מכרז פומבי מס' 207/22 לתפקיד מדריך/ה לתכנית "ראשית"