מכרז פומבי מס' 22/21 לתפקיד אחראי/ת שט"י תחנה לייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין.