מכרז פומבי מס' 211/22 לתפקיד מדריך חברתי ביחידה לטיפול בהתמכרויות