מכרז פומבי מס' 22/22 לתפקיד עו“ס לטיפול בנפגעי תקיפה מינית מבוגרים