מכרז פומבי מס' 231/22 מנהל/ת מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי