מכרז פומבי מס' 234/22 לתפקיד עו"ס קהילתי אלימות במשפחה