מכרז פומבי מס' 240/22 לתפקיד מנהל/ת יחידת הפיקוח העירוני