מכרז פומבי מס' 22/25 לתפקיד מתאם/ת הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ומרכז גבייה