מכרז מס' 3/2019 מתן שירותי אחזקה, שיפוץ ושידרוג של מוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית חריש