קול קורא מס' 303/2022 לקבלת הצעות מחיר עבור שירות רכז מוזיקה באגף פנאי וקהילה במועצה המקומית חריש