קול קורא 304/2021 להפעלת חוגי /סדנאות/קורסים בתחומי הספורט והפנאי במועצה המקומית חריש