קול קורא מס' 305/2021 לקבלת הצעות מחיר למתן "למתן שירותי הפעלת חוגים לאזרחים ותיקים במסגרת מועדון מעושר של מחלקה לשירותים חברתיים בחריש