מכרז פומבי מספר 31/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך -הוארך