קול קורא מס' 318/2021 לקבלת הצעות מחיר עבור שירות רכז ספורט במחלקת ספורט במועצה המקומית חריש