קול קורא להגשת הצעות להצבת דוכן ביריד סוכות תשפ"ד - 2023