מכרז מס' 37/18 מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח לביצוע בינוי מוסדות ציבור, חינוך ופרויקטים כלליים ברשות המקומית חריש