מכרז פומבי מספר 44/20 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) ועו"ס מועדונית