מכרז פומבי מס' 22/57 לתפקיד רכז/ת מנהיגות עולים למעורבות חברתית