מכרז פנימי/פומבי מספר 21/59 לתפקיד רכז נוער לנערים חרדים